Home   AKCJA MEN – ” Ćwiczyć każdy może”

AKCJA MEN – ” Ćwiczyć każdy może”

http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/images/foty/logo1.png

MEN

 Pragniemy poinformować, że w czerwcu 2014r. Minister Edukacji Narodowej przyznał nam tytuł „Przedszkole w Ruchu” za udział

w Ogólnopolskiej Akcji

Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach

Roku Szkoły w Ruchu

 

„ Ćwiczyć każdy może”

Nasze przedszkole wyraziło chęć uczestnictwa w Ogólnopolskiej Akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może’’ organizowanej w

ramach Roku Przedszkola w Ruchu, podejmując w sposób intensywny zadania związane z następującymi obszarami:

- wychowanie fizyczne – zajęcia organizowane w ramach podstawy

   programowej wychowania przedszkolnego ( obszar nr 1 )

- zajęcia zorganizowane ( obszar nr 6 )

- aktywność w gronie rodziny ( obszar nr 8 )

Cel główny programu:

promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności ruchowej u dzieci oraz podnoszenie wydajności organizmu.

 

Cele szczegółowe programu:

Dzieci chętnie biorą udział w ćwiczeniach gimnastycznych, spacerach, wycieczkach, grach i zabawach ruchowych, współdziałają w grupie podczas różnorodnej aktywności ruchowej w środowisku przedszkolnym i poza nim.

 

Więcej informacji o akcji „Ćwiczyć każdy może”

 

 Podczas trwania akcji realizujemy zadania z:

Obszar nr 1

Wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Obszar nr 6

Zajęcia zorganizowane – zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla dzieci z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa i zdrowia.

Obszar nr 8

Aktywność w gronie rodziny – zorganizowanie imprezy najbliższych członków rodziny.