Home   Kadra

Kadra

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą, przyjazną i fajną atmosferę w przedszkolu, która ma na względzie przede wszystkim dobro dziecka.

Cała kadra dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Nauczycielki biorą aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, kursach oraz studiach podyplomowych. W naszym przedszkolu pomagamy dzieciom osiągać sukcesy, na miarę ich możliwości i zdolności.

Dyrektorem placówki jest mgr Grażyna Hrabska, która przyjmuje
interesantów w poniedziałki od godz. 9:00 do godz. 11:00.

Nauczycielki pracujące w przedszkolu:

  • Grupa 3-latków „Motylki” - mgr Krystyna Tatrocka, mgr Kamila Wieczorek
  • Grupa 5-latków „Żabki” – mgr Mariola Bednarczyk, mgr Anetta Szczepaniak
  • Grupa 5-latków „Pszczółki” - mgr Edyta Wendler – Kamaszko, mgr Dominika Krygier
  • Grupa 6-latków „Biedronki” – mgr Danuta Janicka, mgr Ewa Kancelarz

Oprócz nauczycieli zatrudniony jest personel administracyjno-obsługowy, który zajmuje się sprawami finansowymi oraz planowaniem posiłków, zaopatrzeniem, przygotowaniem i wydawaniem posiłków, wykonuje prace porządkowe, bierze udział w opiece nad dziećmi.

Zajęcia dodatkowe na rok szkolny 2017/2018

  • Religia – (katechetka – mgr Daria Łazan); 6-latki; poniedziałek wtorek
  • Język niemiecki – (mgr Agata Nienadowska); 5-latki „Żabki” i „Pszczółki”  6-latki; środa, piątek
  • Rytmika - (mgr Małgorzata Góralczyk); 5-latki „Żabki” i „Pszczółki”, 6-latki; piątek
  • Logorytmika - (mgr Magdalena Markowska); 3-latki;  czwartek, 5-latki „Żabki” i „Pszczółki”, 6-latki; piątek
  • Polsko-Niemiecki Zespół Taneczny  „Tip – Top” (mgr Krystyna Tatrocka, mgr Ewa Kancelarz,  – Antje Stähr Przedszkole „Regenbogen” Guben)
  • Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (Kazimierz Sokalski); 3-latki 5-latki 6-latki; wtorek

Programy i zadania realizowane w naszym przedszkolu przez specjalistów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gubinie

1. Badania logopedyczne 3-latki (mgr Żanetta Świtalska)

2. Badania przesiewowe „Widzę, Słyszę, Mówię”  5-latki „Żabki” i „Pszczółki” (mgr Żanetta Świtalska)

 

Zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz kart pracy obowiązujących w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Gubinie w roku szkolnym  2017/2018

Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” autorzy: Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska – Mieszek, WSiP – program obowiązujący dla grupy 3 – latków „Motylki”.

Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze przedszkole” autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska, MAC  – program obowiązujący dla grup 5 -latków „Żabki” i „Pszczółki”.

Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole”autorzy: Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska – Mieszek, WSiP – program obowiązujący dla 6-latków „Biedronki”

KARTY PRACY:

5 – latki „Żabki” i „Pszczółki”

1.Pakiet edukacyjny „Kolorowy start” – MAC

6 – latki „Biedronki”

1. Pakiet edukacyjny „Tropiciele” – roczne przygotowanie przedszkolne – WSiP