Home   Misja i wizja

Misja i wizja

- praca wychowawczo-dydaktyczna przedszkola ukierunkowana jest na rozwój dziecka;

– wytycza najistotniejsze kierunki działania przedszkola;

– model organizacji przedszkola oparty jest na głównych założeniach reformy edukacji elementarnej;

– posiada dobrą opinię wśród rodziców;

– stwarza warunki sprzyjające pielęgnowaniu tradycji rodzinnych i regionalnych;

– promuje zdrowy styl życia poprzez aktywność ruchową;

– dyrektor inspiruje i wspomaga nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw pedagogicznych;

– klimat placówki sprzyja efektywniejszej pracy i zapewnia poczucie bezpieczeństwa wszystkim jej podmiotom

– kwalifikacje nauczycieli i ich doskonalenie zawodowe sprzyjają realizacji zadań przedszkola

– praca wychowawczo-dydaktyczna przedszkola ukierunkowana jest na rozwój dziecka;

– wytycza najistotniejsze kierunki działania przedszkola;

– model organizacji przedszkola oparty jest na głównych założeniach reformy edukacji elementarnej;

– posiada dobrą opinię wśród rodziców;

– stwarza warunki sprzyjające pielęgnowaniu tradycji rodzinnych i regionalnych;

– promuje zdrowy styl życia poprzez aktywność ruchową;

– dyrektor inspiruje i wspomaga nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw pedagogicznych;

– klimat placówki sprzyja efektywniejszej pracy i zapewnia poczucie bezpieczeństwa wszystkim jej podmiotom

– kwalifikacje nauczycieli i ich doskonalenie zawodowe sprzyjają realizacji zadań przedszkola