Home   Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

 

Czas trwania czynności

Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej

Czynności dzieci i nauczyciela

6.30 – 7.30

Schodzenie się dzieci, zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela w kącikach zainteresowań i dowolnie wybranymi zabawkami,

7.30 – 8.00

Prowadzenie pracy indywidualnej, gry i zabawy dydaktyczne,

8.00 – 8.15

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe

8.15 – 8.30

Przygotowanie do śniadania: czynności samoobsługowe i higieniczne

8.30 – 9.00

Śniadanie, czynności samoobsługowe i higieniczne

9.00 – 9.30

Zintegrowana działalność edukacyjna wg wybranego programu wychowania przedszkolnego

9.30 – 9.45

Czynności samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia na powietrze

10.00 – 11.00

Pobyt na powietrzu: wycieczki tematyczne, spacery, pobyt na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe w terenie

11.00 – 11.15

Przygotowanie do II śniadania: czynności samoobsługowe i higieniczne

11.15 – 11.30

II śniadanie, czynności samoobsługowe i higieniczne

Organizacja pracy przedszkola po realizacji podstawy programowej

11.30 – 13. 45

Relaks – leżakowanie,

13.45 – 14.00

Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe i higieniczne,

14.00 – 14.30

Obiad, czynności samoobsługowe i higieniczne,

14.30 – 16.30

- Rozchodzenie się dzieci, zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela wkącikach zainteresowań i dowolnie wybranymi zabawkami;

– praca indywidualna lub zespołowa dostosowana od potrzeb i możliwości

dzieci,

– W zależności od pory roku zabawy dowolne na placu zabaw.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 3-LETNICH

WEDŁUG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Czas trwania czynności

Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej

Czynności dzieci i nauczyciela

6.30 – 7.30

Schodzenie się dzieci, zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela w kącikach zainteresowań i dowolnie wybranymi zabawkami,

7.30 – 8.00

Prowadzenie pracy indywidualnej, gry i zabawy dydaktyczne,

8.00 – 8.15

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe

8.15 – 8.30

Przygotowanie do śniadania: czynności samoobsługowe i higieniczne

8.30 – 9.00

Śniadanie, czynności samoobsługowe i higieniczne

9.00 – 9.45

Zintegrowana działalność edukacyjna wg wybranego programu wychowania przedszkolnego

9.45 – 10.00

Czynności samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia na powietrze

10.00 – 11.00

Pobyt na powietrzu: wycieczki tematyczne, spacery, pobyt na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe w terenie

11.00 – 11.15

Przygotowanie do II śniadania: czynności samoobsługowe i higieniczne

11.15 – 11.30

II śniadanie, czynności samoobsługowe i higieniczne

Organizacja pracy przedszkola po realizacji podstawy programowej

11.30 – 13. 45

- Praca indywidualna lub w małych zespołach,- gry i zabawy dydaktyczne,

– ćwiczenia utrwalające,

– udział w zajęciach dodatkowych,

– praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

– zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela,

– pobyt na powietrzu połączony z różnymi formami ruchu lub prowadzeniem

obserwacji,

13.45 – 14.00

Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe i higieniczne,

14.00 – 14.30

Obiad, czynności samoobsługowe i higieniczne,

14.30 – 16.30

- Rozchodzenie się dzieci, zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela wkącikach zainteresowań i dowolnie wybranymi zabawkami;

– praca indywidualna lub zespołowa dostosowana od potrzeb i możliwości

dzieci,

– W zależności od pory roku zabawy dowolne na placu zabaw.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 4-LETNICH

WEDŁUG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO


Czas trwania czynności

Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej

Czynności dzieci i nauczyciela

6.30 – 7.30

Schodzenie się dzieci, zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela w kącikach zainteresowań i dowolnie wybranymi zabawkami

7.30 – 8.00

Prowadzenie pracy indywidualnej, gry i zabawy dydaktyczne

8.00 – 8.15

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe

8.15 – 8.30

Przygotowanie do śniadania: czynności samoobsługowe i higieniczne

8.30 – 9.00

Śniadanie, czynności samoobsługowe i higieniczne

9.00 -10.00

Zintegrowana działalność edukacyjna wg wybranego programu wychowania przedszkolnego

10.00 – 11.00

Pobyt na powietrzu: wycieczki tematyczne, spacery, pobyt na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe w terenie

11.00 – 11.15

Przygotowanie do II śniadania: czynności samoobsługowe i higieniczne

11.15 – 11.30

II śniadanie, czynności samoobsługowe i higieniczne

Organizacja pracy przedszkola po realizacji podstawy programowej

11.30 – 13.15

- Praca indywidualna lub w małych zespołach,- gry i zabawy dydaktyczne,

– ćwiczenia utrwalające,

– udział w zajęciach dodatkowych,

– praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

– zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela,

– pobyt na powietrzu połączony z różnymi formami ruchu lub prowadzeniem

obserwacji,

13.15 – 13.30

Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe i higieniczne

13.30 – 14.00

Obiad, czynności samoobsługowe i higieniczne

14.00 – 14.30

Relaks: czytanie lub opowiadanie bajek, słuchanie bajek na CD, słuchanie muzyki relaksacyjnej

14.30 – 16.30

- Rozchodzenie się dzieci, zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela wkącikach zainteresowań i dowolnie wybranymi zabawkami;

– praca indywidualna lub zespołowa dostosowana od potrzeb i możliwości

dzieci,

– W zależności od pory roku zabawy dowolne na placu zabaw.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 5,6-LETNICH

WEDŁUG NOWEJ PODSTAWY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO